Loading...
BİNA / İNŞAAT

Bina / İnşaat Termik ve Yapısal Denetimi

Gerek tamamlanmış binalar gerekse inşası süren yapıların farklı zamanlarda termik ve RGB olarak görüntülenerek analiz için veri çıkartılması son derece önemlidir. Genel olarak yüksek olan bu yapıların incelenmesi en kolay havadan yapılabilir. Bina dış cephesi ve çatı yapısı;

hızlı,

güvenli,

ayrıntılı,

termik / RGB görüntülü olarak insansız hava araçları ile denetlenebilir.

Bina-inşaat alanlarında yapılan inspection işlemlerinde RGB – termik görüntüleme yapılır. Yüksek çözünürlükte binanın veya inşası süren alanın yapısal denetimleri fotoğraf veya video ile yapılır. Bu çalışmada elde edilen görüntüler alan uzmanına rapor olarak teslim edilir. Ve aşağıdaki problemler keşfedilir.

Binanın statik yapısında olan çatlak, ayrılma vb. sorunlar

Bina cephesinde boya, kaplama, izolasyon, su gider boruları vb. sorunlar, termik ölçümler

Bina çatısında izolasyon ve termik sorunları, baca ısı kaçakları, iklimlendirme makinaları vb sorunlar, termik ölçümler

İnşa aşamasında kullanılan vinç gibi yapıların yapısal sorunları

Ayrıca bina inşa sürecinde ilerleyen aşamaların havadan görüntülenerek arşivlenmesi sağlanır.

SEKTÖR PAYDAŞLARIMIZ

Bina / inşaat sektöründeki paydaşlarımız